OPIS APLIKACIJE in IZVEDELOVALCI
Mobilna aplikacija, prilagojena za uporabo starejših, gluhih, mladih od 12 leta naprej, omogoča izvedbo interaktivnega, slikovitega izobraževanja na računalnikih in mobilnih napravah, s katerim bodo ljudje pridobili nova znanja v zvezi z vsakodnevnimi nepredvidenimi situacijami.
Sklop OBČANI obsega področja s katerimi se občani dnevno srečujemo in na katerih znanje laične javnosti ni zadostno. Osvežitev znanja oz. osvojitev novih znanj nam lahko reši premoženje oz. celo življenje.
Področja smo želeli ponazoriti na čim bolj enostaven in razumljiv način, hkrati pa s še vedno dovolj strokovno vsebino, da nam lahko pomaga pri preventivnem ravnanju oz. pravilnem ravnanju ob pojavu nepredvidljivega dogodka. Informacije so podane na razumljiv in strnjen način, kar omogoča enostavno, hitro in zanimivo pridobitev oz. nadgradnjo znanja.
Sklop GASILCI obsega strokovno gradivo, ki je namenjeno tako poklicnim kot prostovoljnim gasilcem. Nabor tem je zelo raznovrsten in omogoča nadgradnjo osnovnega znanja s posameznega področja.. Obseg znanj, ki jih mora gasilec obvladati je vedno večji. Dostop do strokovne literature pa je omejen oz. preveč obsežen.
Pri izdelavi aplikacije smo imeli v mislih naslednje cilje: povečati požarno varnost na splošno, nuditi strnjeno in strokovno literaturo občanom in gasilcem, dvigniti ozaveščenost ljudi, izzvati pravilne reakcije ob dogodku in zmanjšati posledice ter dvigniti nivo preventive. Želimo ponuditi zanimivo in strokovno literaturo, ki je na voljo ob vsakem času in nudi zanimiv pristop k osvajanju novih znanj.
O SAMI APLIKACIJI IN IZDELOVALCU
Izdelovalec in lastnik mobilne aplikacije e-SAVE je podjetje Zavod Vizija Varnosti. Projekt je delno financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izdelovalec mora zagotoviti 5 letno ažurnost in brezplačno uporabo aplikacije.
Aplikacija je na voljo za osebne in tablične računalnike ter mobilne platforme Windows phone 8, Android, IOS in Blackberry.
Zunanja izvajalca pri izdelavi aplikacije, sta SonataPHOTOGRAPHICA in BPLANET.
Pri izdelavi mobilne aplikacije je sodeloval pester izbor domačih strokovnjakov, z različnih področij in z njihovo pomočjo smo izdelali aplikacijo, ki bo pripomogla k bolj varnemu vsakdanu. Celotna projektna skupina (projektna ekipa, avtorji ter podizvajalci) so se trudili narediti resnično zanimivo in predvsem uporabno mobilno aplikacijo.
Naziv operacije: Spletna aplikacija varstva pred požarom (e-SAVE)
Izdelovalec: Zavod Vizija Varnosti
Vrednost projekta: 140.496,41 EUR
Javni viri financiranja: 126.446.76 EUR
Čas izvedbe projekta: 1.11.2012 do 30.8.2013
ZAHVALA
Vsem sodelujočim, bi se v imenu projektne skupine, najlepše zahvalil za vloženi trud in hkrati pohvalil njihovo delo na projektu. Skupaj nam je uspelo narediti prvo tovrstno mobilno aplikacijo. Skupaj smo uspeli ustvarili aplikacijo, ki bo nedvomno izboljšala znanje pri gasilcih in dvignila ozaveščenost ter znanje pri občanih. Prepričan sem, da bo aplikacija »kriva« da bo osvojeno znanje preprečilo nastanek marsikaterega dogodka (požar, poškodba, eksplozija, prometna nezgoda …), zmanjšala škodo ali celo rešila življenje.
Vodja projekta
Primož Štraus
PRAVNA OBVESTILA IN VAROVANJE PODATKOV
VAROVANJE ZASEBNOSTI
Zavod vizija varnosti se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov spletne strani v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
Zavod vizija varnosti bo zbiral in uporabljal podatke, pridobljene na spodnja dva načina, izključno zaradi beleženja števila, spola in starosti uporabnika aplikacije e-SAVE.
- prijava preko kontaktnega obrazca
- preko e-pošte na e-save@vizijavarnosti.com
Zavod vizija varnosti osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bo razkril tretjim nepooblaščenim osebam.
Zavod vizija varnosti bo upošteval in izvajal vsa zakonska določila, ki se nanašajo na varovanje osebnih podatkov z namenom, da se posredovani osebni podatki zaščitijo pred kršitvami in zlorabami.
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
E-SAVE je izobraževalna interaktivna spletna aplikacija varstva pred požarom, ki omogoča BREZPLAČNO izvedbo aktivnega usposabljanja in izobraževanja o varstvu pred požarom. Vsebine spletne strani in aplikacije so informativnega značaja. Zavod vizija varnosti se bo trudil zagotavljati točnost in ažurnost podatkov z vzdrževanjem spletne strani in aplikacije, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za točnost in celovitost podatkov.
Obiskovalci spletne strani in aplikacije oziroma uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.
Zavod vizija varnosti si pridržuje pravico, da dodaja in spreminja vsebine na spletni strani in aplikaciji brez predhodnega opozorila, in ne prevzema odgovornosti za posledice sprememb.
Vse informacije in podatki, ki so na spletni strani in aplikaciji za obiskovalce in uporabnike ne predstavljajo formalnopravne veljave, ter so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen v primeru, kjer je to posebej navedeno.
AVTORSKE PRAVICE
Vse informacije, teksti, slike in filmi na spletni strani in aplikaciji so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.
Prepovedani so kopiranje, posredovanje oziroma nepooblaščena uporaba teksta, slik, filmov, logotipov, blagovnih znamk in druge lastnine.
V primeru osebne uporabe in uporabe v nekomercialne ali komercialne namene je treba predhodno pridobiti dovoljenje podjetja Zavod vizija varnosti.
Pri sestavi sklopov v mobilni aplikaciji e-SAVE so sodelovali naslednji avtorji:
IME in PRIIMEK KRATKA REFERENCA
Primož ŠTRAUS
Vodja projekta e-SAVE
Dipl. varnostni inženir
Strokovni delavec za področje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Član poveljstva občinske gasilske zveze, podpoveljnik PGD, inštruktor, predavatelj.
Boštjan ŽAGAR
Član projektne skupine e-SAVE, vodja sklopa Gasilci
Dipl. varnostni inženir
Poklicni gasilec, namestnik vodje izmene, mednarodni gasilski inštruktor in predavatelj, avtor člankov. Vodja enote za hitre intervencije MO Ljubljana. Mednarodne izkušnje: Weber rescue team, Huramex, TTEX Europa odziv na katastrofe.
Manca AHAČIČ
Član projektne skupine e-SAVE, vodja sklopa Občani
Dipl. varnostni inženir
Strokovni delavec za področje varstva pred požarom in testiranja odpornosti materialov na požar. Inštruktor in predavatelj. Avtor strokovnih člankov.
Tomas FELKAR
Član projektne skupine e-SAVE
Dipl. upravni org.
Poklicni gasilec, inštruktor ICZR RS in GZS, član več združenj in projektnih skupin. Soavtor strokovne literature in avtor člankov.
dr. Aleš JUG
Magisterij znanosti na področju požarne varnosti, pridobljen na ameriški univerzi, doktorat znanosti
Univerzitetni učitelj
Predsednik komisije za požarno preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije in predsednik komisije za preventivo pri mednarodni gasilski organizaciji CTIF, predsednik tehničnega komiteja požarna varnost na SIST. Inštruktor in avtor različnih mednarodnih strokovnih knjig in člankov.
Milan KROFLIČ
Poslovni sekretar
Poklicni gasilec od 2000, 6 let vodja izmene v PGE Celje. Mednarodni gasilski instruktor in predavatelj. Inštruktor podjetja Weber Hydraulik. Avtor preko 40 strokovnih člankov in avtor oz. soavtor strokovnih knjig.
Damjan REMŠKAR
Dipl. zn., UKC
Avtor člankov NMP, predavatelj na RK, inštruktor ITLS, UKC, urednik in avtor prispevkov v Žepnem vodniku za obravnavo nujnih stanj.
Boštjan TRILER
Zdravstveni tehnik
Poklicni gasilec, inštruktor in predavatelj na ICZR RS, predsednik PGD Postojna. Avtor in predavatelj. Član uredniškega odbora revije Gasilec.
Jure DOLINAR
Dipl. varnostni inženir, inž. TK
Zaposlen v gasilski enoti od leta 2002, med tem dve leti v oddelku gasilske šole URSZR kot pedagog/andragog. Inštruktor in predavatelj za gasilce kot tudi za druge strukture sistema CZ. Potapljaški inš. najvišje kategorije. Mednarodne izkušnje: EU DANEX 06, TEC EU 09, TTE 10, IPA SI-QUAKE 11 in drugo.
Primož VELIKONJA
Diplomirani zdravstvenik – reševalec
Vodja reševalne službe ZD Kočevje
Član Sekcije reševalcev v zdravstvu. Strokovnjak na področju NMP in prevozov pacientov. Inštruktor pri European Resuscitation Council (EU) in pri International Trauma Life Support (ZDA). Predavatelj in inštruktor v okviru Zbornice Zveze ter na področju polprofesionalcev (policije in gasilcev) in laične javnosti.
Tilen CESTNIK
Tehnolog prometa, Operater v regijskem centru za obveščanje.
Poveljnik Oddelka za IT podporo EHI CZ RS. Pripadnik državne enote MUSAR. Sodeloval pri zagotavljanju IT podpore Asanacije kraja letalske nesreče na Korziki. Od leta 2003 inštruktor za sistema zvez ZARE in ZARE+. Radioamater in manager za repetitorje pri Zvezi radioamaterjev Slovenije.
Rajko Lipič
Elektrotehnik elektronik
Rajbi d.o.o.
Gasilski inštruktor in predavatelj. Podpoveljnik PGD IV. katerorije, član poveljstva GZ.
Adil Huselja
Univ. dipl. sociolog, zaposlen v Policiji
Vodja projektne skupine za psihosocialno zaščito v Sindikatu policistov Slovenije
Avtor številnih strokovnih člankov o delu policije, stresa, zdravega načina življenja in sprostitvenih tehnik. Predavatelj.
Robert Lipič
Splošna izobrazba: Računalniški tehnik
Gasilska izobrazba: VGČ 1. st., predavatelj
Gasilske funkcije: Poveljnik GZ, član poveljstva regije Pomurje, do 2012 član komisije za izobraževanje pri GZS
Jože Oblak
Miha sever
Inž. Telekomunikacij
Poklicni gasilec, inštruktor reševanja na vodi, mednarodni tečaj SRT-2 za reševanje na divjih vodah, PADI inštruktor, EFR (emergency first responder), P4 CMAS potapljač, PSS in SDI inštruktor za suhe potapljaške obleke, SDI inštruktor za nočno potapljanje ali ob zmanjšani vidljivosti, inštruktor za globinske potope (SDI), inštruktor za potapljanje pod ledom (SDI) in potapljanje z celo obraznimi maskami (SDI). Član podvodne reševalne službe(PRS) Ljubljana.